Střední školy

Půdní bádání

Metodické materiály projektu 3V nabízí jak podporu pro učitele v badatelské metodice, tak i v bádání o půdě v podobě konkrétních aktivit. Projekt byl úspěšně pilotován na několika středních školách. Metodické materiály se věnují jak půdě tak i nácviku bádání se studenty a dalšímu odbornému tématu do výuky - koloběhu vodíku.