Proč je živá půda šťastná?

Živé organismy udržují v půdě vodu, aby jí měly dost pro sebe, a tím ji schraňují i pro nás.

60 % lidského těla je tvořeno vodu, kterou musíme doplňovat z vodních zdrojů. 90 % využitelné vody je v půdě v podobě půdní vlhkosti, odtud ji jen malá část vytéká do studní a vodních toků. Snížení vlhkosti v jednotkách procent tak znamená dramatický pokles hladiny ve vodních tocích i ve studních. Abychom zachovali dostatek vody pro naše děti, musíme se snažit udržet vodu v půdě.

Umíme vyrobit struktury, jejichž zapravením do půdy dokážeme zadržování vody v půdě zlepšit. Je to pro nás ale energeticky a časově nesmírně náročné, drahé a obtížně realizovatelné. Tuto práci přitom dělají vysoce efektivně miliardy drobných živočichů a mikroorganismů, které usilovně pracují a vytvářejí kapilární humusové struktury pojímající vláhu. Tito živočichové, které souhrnně nazýváme edafon, zabezpečují dostatek vody pro sebe, ale i pro rostliny a prameniště. Od nás potřebují jediné – abychom je nezabíjeli a nevyháněli z půdy.

Voda, kterou tyto mikroorganismy zadrží v půdě, se odpařuje, čímž se ochlazuje povrch země. Tato geniální klimatizace s gigantickým výkonem efektivně tlumí skleníkový efekt, vyrovnává teploty a mírní prudké klimatické jevy – větrné smrště i přívalové deště.