Kam mizí voda

Jen 10 % využitelné vody je ve všech vodních plochách a tocích a 90 % je v půdě, která ale ztrácí schopnost vodu zadržet

Od padesátých let minulého století celý svět usilovně pracuje na zvyšování efektivity zemědělské výroby a snižování její pracnosti. Obrovský technický a vědecký pokrok nám dnes umožňuje přesně dávkovat množství živin pro jednotlivé plodiny tak, aby dávaly maximální výnos. Vyspělé herbicidy, fungicidy, pesticidy a další chemické prostředky cíleně likvidují škůdce a plevele, aby pěstované plodiny měly dobré podmínky pro svůj růst.

Časem jsme ale zjistili, že potraviny bez chemie jsou zdravější. Rozvinulo se tak ekologické zemědělství, u kterého se předpokládají nižší výnosy, ale zemědělská výroba je šetrná ke zdraví přírody i lidí. Potraviny se značkou BIO však pocházejí jen z malé části orné půdy.

Naprostá většina půdy je dále obhospodařovaná konvenčním způsobem, protože zahrnuje i pěstování plodin, které nejsou primárně určené k jídlu, ale používají se v bioplynových stanicích, pro výrobu bioplaliv, bioplastů, škrobárenství, stavebnictví apod. Orientace na výnos upřednostňuje jednoduchá chemická řešení a s půdními živočichy se nepočítá. V půdě tak chybí život, který se stará o udržení vody v krajině. Snižuje se odpar, stoupá teplota a drobné pro přírodu potřebné srážky se mění na větrné smrště s přívalovými dešti a kroupami. Velké přívaly vody způsobují vodní erozi, povodně, do půdy se však voda nedostává, a tak krajina i voda ve studních dál vysychá a v mořích voda stoupá.

Můžeme to změnit, pokud zásadním způsobem změníme způsob hospodaření s půdou. Každý z nás může přispět svým dílem.