Jak se spotřebovává půda

Pro mnoho lidí v ČR je pojem „dotace“ něco jako sprosté slovo, přesto právě systém dotací stojí za zemědělským úspěchem, kdy jeden zemědělec v průměru uživí až 25 lidí. Dotace rovněž velice pozitivně působí v ekologickém zemědělství, kde reálně přispívají k péči o půdu a životní prostředí a zlevňují produkci biopotravin.

Jinak však dotace působí v konvenčním zemědělství. Vysoká technická a vědecká vyspělost dnes umožňuje nastříkat do půdy přesný mix živin, který potřebuje příslušná plodina, aby vyrostla. Pak ji stačí jen ochránit, aby ji nezničily plísně, choroby a škůdci. Dá se tedy dobře pěstovat i na méně kvalitních půdách, takže klesla závislost výnosu na kvalitě půdy. Evropská Komise proto podmiňuje čerpání dotací správnou zemědělskou praxí, která zajistí dlouhodobé udržení kvality půdy a poskytuje dotace na ekologická opatření, které nemají produkční funkci a slouží k ochraně krajiny.

Protože má Evropa od Španělska po Finsko velmi rozdílné přírodní a klimatické podmínky Evropská Komise pouze deklaruje, na jaký účel mají být prostředky z EU použity a přesné podmínky čerpání dotací si určují vlády jednotlivých zemí. V České republice způsob čerpání dotací vždy ovlivňovala malá skupina osob, která prostřednictvím svých velkofarem obhospodařuje většinu zemědělské půdy a za své zájmy vždy tvrdě lobovala.

V roce 2014 jsme ve svobodných volbách rozhodli, že největší příjemce dotací z EU bude spolurozhodovat jak se nastaví čerpání 30 % veškerých dotací z EU mezi 4 % obyvatel, ze kterých 7 % pobírá 65 % všech dotací, tedy peněz z daní nás, daňových poplatníků.

Staré české přísloví říká „příležitost dělá zloděje“. My voliči jsme tak vytvořili příležitost, které se dá jen těžko odolat. Ke kombinaci vlastnictví největších chemiček na výrobu hnojiv, největšího zemědělského podniku a největší sítě zemědělského výkupu v ČR tak přibyla ještě možnost zajistit si bez náročného lobbingu maximální zisk s minimálními investicemi do půdy. „Vytěžování“ a „spotřebě“ půdy nestojí nic v cestě. V půdě jsou jedovatou chemií hubeny mikroorganismy, které zajišťují tvorbu humusu a zadržování vody. Opatření proti erozi půdy jsou nedostatečná, málo se hnojí přírodními hnojivy, chybí krajinné prvky, pěstují se nevhodné plodiny. Voda pak z půdy odtéká do povrchových a podzemních vod společně se zbytky umělých minerálních hnojiv a jedy k hubení plevelů (herbicidy), houbových chorob (fungicidy) a hmyzu (insekticidy).
Důsledkem je zhoršená pestrost a kvalita životního prostředí, mizení živočišných druhů, nedostatek vody a ohrožení zdraví obyvatel kontaminovanou pitnou vodou.

Co na tom, že dotace neplní svůj účel a dochází tak k obelhávání Evropské Komise a okrádání a ohrožování obyvatel České republiky, když je to díky souhlasu Komise „legální“.

Odpovědně hospodařící zemědělci zjistili, že jsou v nevýhodě, neboť jejich investice do kvality půdy je nijak nezvýhodňuje. Navíc jsou z jedné strany tlačeni dodavatelem hnojiv a z druhé strany výkupem, který vlastní osoba, která zároveň rozhoduje jaké dotace a komu budou přiděleny. Za této kombinace kvalitní péče o půdu v konvenčním zemědělství hraničí s hrdinstvím.

Jsme to nyní my, občané České republiky, kteří musíme požadovat, aby péče o půdu a o krajinu byla kvalitní. Odborníci mají jasno a v základních věcech se shodují, co je potřeba změnit, aby se nám začala vracet voda do krajiny a půda opět začala ožívat. Více naleznete na stránce „Společné prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje“. Na nás je, abychom toto prohlášení podpořili a ohlídali politiky, že požadavky odborníků zapracují.