Proč přestává pršet – tušení souvislostí

Otázka, která letos zjara napadá každého. Jaké mohou být důvody a souvislosti tohoto jevu?

Průmyslové zemědělství se dlouhodobě orientuje na maximalizaci výnosů prostřednictvím precizně dávkovaných chemických koktejlů živin. Ochranu rostlin zajišťují opět chemikálie v podobě herbicidů, pesticidů a fungicidů. Abychom dosáhli maximálních výnosů, hubíme mšice, roztoče, hlístice, červy, měkkýše, houby, řasy a spolu s nimi likvidujeme i miliardy dalších mikroorganismů žijících v půdě. Tito drobní živočichové, kteří se živí rozkládající se organickou hmotou, si v půdě vytváří přijatelné životní prostředí. Jeho nedílnou součástí je voda, kterou potřebují k přežití, stejně jako vzduch. Pilně se tak činí, aby v půdě zadrželi každou kapičku vody a aby byla dostatečně vzdušná. Průmyslové zemědělství tak sice dosahuje úžasných výnosů, ale zároveň na milionech hektarů likviduje naše spojence a pomocníky, kteří vytváří vrchní „zabydlenou“ část půdy, tzv. půdní edafon.

Díky absenci těchto pracantů se voda při deštích do půdy nevsakuje, ale odtéká. Vytváří se riziko povodní a záplav, ale ve studních voda ubývá, stejně jako v půdě a potažmo v krajině.  Kvůli úbytku vody v krajině se snižuje přirozený odpar a také chladící efekt, který vzniká při přeměně vody na vodní páru. My tento jev vnímáme prostřednictvím zvyšujících se teplot a prohlubujícího se sucha. S nárůstem teploty totiž exponenciálně roste potřebné množství vody v atmosféře pro vznik rosného bodu. Nám však vodní pára v atmosféře nestoupá, ale klesá. Absence vody v půdě tak narušuje tzv. malý vodní cyklus, který je založený na odparu vody z půdy a její následné kondenzaci v atmosféře. V případě, že se v průběhu slunečného dne do atmosféry dostává odpařená voda a nad naše území přijde menší dešťová oblačnost, sečte se vodní pára stoupající ze země s vodní párou, která přišla v podobě oblačnosti. Dojde k nasycení a ke kondenzaci a vznikne mírný déšť, který vrátí zpět, to, co se odpařilo, a ještě něco navíc. Ve studních je tak dostatek vody, prameny jsou bohaté a rostliny mohou z půdy vytahovat vodu, odpařovat ji a příjemně tak ochlazovat své okolí.

Pokud ale v půdě voda není, snižuje se odpar a současně i nasycenost atmosféry vodní párou. V důsledku toho se zvyšuje teplota a zároveň i kondenzační bod. Když pak nad naše území přijde menší dešťová oblačnost, teplý suchý vzduch ji posune dál, aniž by z ní k nám na zem spadla jediná kapka vody. Voda ve studních tak dál klesá a studánky vysychají. Toto je současný scénář, který potvrzují i měření ČHMÚ. Na základě těchto měření vytvořil ČHMÚ prognózy dalšího vývoje, které nejsou příznivé. Každý z nás může situaci změnit, všichni se můžeme zapojit do výroby humusu na svých zahradách i ve svých domácnostech. Pokud jste majitelé zemědělské půdy, je na Vás abyste zajistili, že obnovíte život v této půdě, aby opět plnila své ekologické funkce. Jako spotřebitelé se můžeme zajímat, zda byl produkt vypěstován v kvalitní půdě.

Tab. 1. Dlouhodobý měsíční a roční průměry relativní vlhkosti vzduchu (%) v referenčním a ve scénářových obdobích (zdroj ČHMÚ)

období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
1961-1990  87.0  84.0  79.0  73.0  74.0  74.0  74.0  75.0  79.0  82.0  86.0  87.0  80.0
2010-2039  86.0  82.0  81.0  73.0  72.0  75.0  73.0  73.0  78.0  81.0  87.0  87.0  79.0
2040-2069  86.0  83.0  78.0  71.0  69.0  73.0  69.0  68.0  75.0  81.0  86.0  86.0  77.0
2070-2099  86.0  83.0  79.0  71.0  70.0  73.0  66.0  64.0  71.0  80.0  85.0  87.0  76.0

Relativní vlhkost vzduchu v % (zdroj ČHMÚ)

Vláhová bilance (zdroj ČHMÚ)